::گياه خواران تايلند اين جوری جشن مي گيرن. بعد میگن گیاه خواری رو مغز تاثیر نمی ذاره.

::من خودم خيلی ادعای انعطاف بدنيم ميشه ولی بعد از ديدن اينا ديگه دهنم بسته شده.

/ 1 نظر / 10 بازدید
k

chera aksa ra nemiari inja agar gharar bashe berim yaho ke khodemon baladim aziz